Du lịch doanh nghiệp

CHUYÊN TỔ CHỨC TOUR CHO CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐI THAM QUAN NGHỈ DƯỠNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.