Du lịch học Sinh

Chuyên tổ chức tour tham quan, da ngoại tiềm hiều về lịch sử củng như văn hóa vùng miền và hướng nghiệp cho học sinh định hình hường đi trong tương lai.