Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới 6N5Đ: 24-31/10/2019 (Bay Thẳng Vietjetair)

Điểm đến: Hồ Chí Minh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Hồ Chí Minh
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Điểm đến Hồ Chí Minh
Đánh giá 0 đánh giá

Tìm kiếm một điểm đến

Ý kiến khách hàng

Chọn Hành Trình

Ngày khởi hành Ngày kết thúc Hành trình Bảng giá